Balans 31 december 2019

Kas50Vermogen 1-16.214
Bank6.959Winst 20191.212
Vermogen 31-127.426
Bezittingen450Nog te betalen feestavond237
Vorderingen385Contr.  vooruitbet.181
7.8447.844
Staat van baten en lasten I januari -31 december 2019
Contributies7.450contributies
Inkomsten optredens75039×1706.630
8.200diverse820
Muzikale leiding repetities4.7157.450
Muzikale leiding optredens550
Geluidsman optredens100
Huur1.675
Bankkosten19
Buma , Stemra, FEMU300
Lief en Leed27
Pianostemmer60
Website96
Kopieën40
Koffie jaarvergaderingen116
Feestavonden263
Diverse36
7.996
204
Korenfestival-245
Ruinekerkconcert685
Giften55
Subsidie Gemeente Bergen750
Feestavond 8 januari 2020-237
winst1.212